Här nedan finner du länkar till raspresentationer för respektive ras.

 

Raspresentation Eurasier

 

Raspresentation Shetland Sheepdog "Sheltie"